รูปภาพสินค้า รหัส9786165128353
9786165128353
หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้ศิลปะการทำหัวโขนอย่างละเอียด เพื่อสืบต่อภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้น จนก่อตัวเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทย
ผู้เขียนนฤทธิ์ วัฒนภู

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165128353
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 285 x 9 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วาดศิลป์, บจก. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"หัวโขน" เป็นงานศิลปกรรมไทยแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญหลากหลายประการ อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ตอบสนองด้านการแสดงโขนเป็นหลัก อาจกล่าวได้ว่าหัวโขนเป็นตัวแทนของตัวละครในเรื่องรวมเกียรติ์ที่สามารถสื่อความตามเรื่องราวได้อย่างชัดเจน บางท่านที่ศึกษาเรียนรู้ลักษณะและรูปแบบของหัวโขน จะเข้าใจในบทบาทและเนื้อเรื่องของตัวละครแต่ละตัวในรามเกียรติ์อย่างลึกซึ้ง หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเรียนรู้ศิลปะการทำหัวโขนอย่างละเอียด ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของรามเกียรติ์ ความสำคัญของหัวโขน ส่วนประกอบของหัวโขน ถ่ายทอดพร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม ชัดเจน เพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาอ้างอิง และเพื่อสืบต่อภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ขึ้น จนก่อตัวเป็นอัตลักษณ์ของชาติไทย
:: สารบัญ
บทที่ 1 รามเกียรติ์ : วรรณกรรมและศิลปกรรม
- จากวรรณกรรมสู่งานศิลปกรรมไทย

2 ส่วนประกอบของหัวโขน
- ส่วนประกอบของหัวโขนประเภทเทพเจ้าและฤาษี (กล่าวเฉพาะเศียรครู)
- ส่วนประกอบของหัวโขนประเภทพระ
- ส่วนประกอบของหัวโขนประเภทยักษ์
- ส่วนประกอบของหัวโขนประเภทลิง
- ลักษณะของหัวโขนประเภทเบ็ดเตล็ด

3 พินิจหัวโขน เล่าเรื่องรามเกียรติ์
- เล่าเรื่องตัวละครรามเกียรติจากหัวโขนประเภทเทพเจ้า
- เล่าเรื่องรามเกียรติจากหัวโขนประเภทพระ
- เล่าเรื่องรามเกียรติจากหัวโขนประเภทยักษ์
- เล่าเรื่องรามเกียรติจากหัวโขนประเภทลิง
- เล่าเรื่องรามเกียรติจากหัวโขนประเภทเบ็ดเตล็ด