รูปภาพสินค้า รหัส9786164976528
9786164976528
ถ่ายทอดเทคนิคแนวทางการอ่าน เนื้อหาวิชาที่รอบด้าน ตลอดจนประสบการณ์ทั้งหมดของผู้เขียน เพื่อเป็นสะพานสร้างความฝัน สร้างความสำเร็จให้กับน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจในการเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ให้กับสังคมไทยต่อไป
ผู้เขียนตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์ (ครูพี่เต้)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164976528
จำนวน: 292 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 257 x 16 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ปราชญ์ โฮลดิ้ง, บจก. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 9 ปี 2019
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ปราชญ์วิชาชีพครู (สุจิปุลิ) เตรียมสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู" เล่มนี้ ถ่ายทอดเทคนิคแนวทางการอ่าน พร้อมสรุปเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่ใช้ในการสอบความถนัดทางวิชาชีพครูอย่างรอบด้าน จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน เพื่อเป็นสะพานสร้างความฝัน สร้างความสำเร็จให้กับน้อง ๆ ที่มีความตั้งใจในการเป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ให้กับสังคมไทยต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 รอบรู้สู่โลกกว้าง
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 1
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
- นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- ประเภทของการสอบ
ฯลฯ

บทที่ 2 ครูที่ดีมีความเพียร
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 2
- ความรู้ทางวิชาชีพครู
- รูปแบบและทฤษฎีการสอนที่สำคัญ
- อุดมการณ์ของครู
ฯลฯ

บทที่ 3 ภาษาไทยพาเพลิน
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 3
- ความสามารถทางด้านเหตุผลทางภาษาไทย
- ความสามารถทางด้านภาษา
- สำนวนไทย
ฯลฯ

บทที่ 4 คณิตศาสตร์ชวนคิด & ตรรกศาสตร์หรรษา
- ครูพี่เต้ชี้แนวก่อนอ่าน บทที่ 4
- ความยาว พื้นที่ผิวและปริมาตร
- คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์
- ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
ฯลฯ
:: ข้อมูลพิเศษ
- Best New Edition Seller