รูปภาพสินค้า รหัส9786164974456
9786164974456
การได้เรียนรู้วงจรชีวิตของตันกัญชาจะทำให้ผู้ปลูกและผู้ที่สนใจ ได้เห็นภาพรวมและวิธีการต่าง ๆ ในการปลูก เพื่อนำมาสกัดเป็นยารักษาโรค และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สำหรับการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์
ผู้เขียนนันธวงศ์ อนิวรรตน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 375.00 บาท
ราคาสุทธิ 375.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164974456
จำนวน: 318 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 148 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: นัทธวงศ์ อนิวรรตน์ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวงจรชีวิตของต้นกัญชา ตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวและสกัดดอกกัญชา ประวัติความเป็นมาของกัญชา ลักษณะเพศของต้นกัญชา อธิบายถึงขั้นตอนการดูแลรักษาพืชกัญชาในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้ต้นกัญชามีความสมบูรณ์และนำไปผลิตเป็นยารักษาโรค การเพาะปลูกจากเมล็ดและการโคลนนิ่ง การอบรมต้นกัญชา อุณหภูมิและความชื้นที่ใช้ในการปลูก การป้องกันศัตรูพืชและโรคที่มีผลกระทบต่อต้นกัญชา วิธีการเก็บเกี่ยวและวิธีการบ่ม รวมไปถึงวิธีการสกัดกัญชาในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ การแนะนำสายพันธุ์กัญชาที่นิยมใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งหนังสือถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้รวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญเหล่านี้ไว้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการเพาะปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์และการเพาะปลูกกัญชาในเชิงพาณิชย์
:: สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติของกัญชาและพื้นฐานการใช้กัญชา
บทที่ 2 วงจรชีวิตของต้นกัญชา
บทที่ 3 SSSS Species Strain Sex Seed
บทที่ 4 7 ช่วงเวลาที่สำคัญในวงจรชีวิตของการปลูกพืชกัญชา
บทที่ 5 การขยายพันธุ์กัญชา
บทที่ 6 สภาพแวดล้อมสำหรับการเจริญติบโตต้นกัญชา
บทที่ 7 การปลูกกัญชาในร่ม
บทที่ 8 การปลูกกัญชานอกอาคารหรือปลูกกัญชากลางแจ้ง
บทที่ 9 แมลงศัตรูของกัญชาและโรคที่ส่งผลต่อตันกัญชา
บทที่ 10 การเก็บเกี่ยวและการบ่ม
บทที่ 11 การสกัดดอกกัญชา
บทที่ 12 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา
บทที่ 13 สายพันธุ์กัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์