รูปภาพสินค้า รหัส9786164971233
9786164971233
หนังสือเล่มนี้จะชวนให้พ่อแม่และผู้อ่านทุกคนได้กลับมามองและทบทวนตนเอง ในบางแง่มุมและนำไปปรับใช้ในชีวิต ให้เกิดความสุขในชีวิตของ "พ่อแม่ลูก"
ผู้เขียนฐิติ นดา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164971233
จำนวน: 25 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 140 x 210 x 16 มม.
น้ำหนัก: 395 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: -ไม่ระบุ 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พ่อแม่จะเลี้ยงลูกได้ดี นอกจากมีความรู้เรื่องหลักการและวิธีการแล้ว ยังขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจของพ่อแม่ ว่ามีสติ มีจิตใจที่มั่นคงหรือไม่ ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติในชีวิตจริงที่มีความท้าทาย มีสิ่งเร้าที่มากระทบ อาจทำให้พ่อแม่ขาดสติ เผลอ หลุด หลงลืมองค์ความรู้ หลักการ และวิธีการที่ได้ศึกษามาไปชั่วขณะ แล้วทำอะไรด้วยอารมณ์... หนังสือ"เลี้ยงลูกด้วยสติ" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่ครอบคุมประเด็นสำคัญ ๆ และเป็นปัญหาที่พ่อแม่มักจะต้องเผชิญอยู่เสมอ ๆ การได้อ่านทำความเข้าใจหลักการวิธีการต่าง ๆ จะช่วยให้พ่อแม่มีโอกาสหยุดยับยั้งชั่งใจและได้สติ เวลาที่กำลังเผลอกับความไม่พอใจ หงุดหงิด แล้วกลับมาทำตามหลักการและวิธีการเลี้ยงลูกในแบบที่ถูกที่ควร
:: สารบัญ
Chapter 01 ทำในสิ่งที่พูด
Chapter 02 "ทำในสิ่งที่รู้"
Chapter 03 "พ่อแม่ต้องมีสติ"
Chapter 04 "พ่อแม่ต้องมีสมาธิ"
Chapter 05 ปล่อยลูกทำพลาดและล้มเหลวบ้าง
Chapter 06 "มองการเลี้ยงลูกเป็นทักษะ"
Chapter 07 "พ่อแม่ต้องใส่ใจเด็กดื้อ"
Chapter 08 "พ่อแม่ต้องสนใจเด็กดี"
Chapter 09 สอนลูกให้เป็น "ผู้ช่วยเหลือ"
Chapter 10 จงชมเชยลูกจาก "สิ่งที่เป็น"
ฯลฯ
:: คำนิยม
เมื่อผู้เขียนเรียนรู้เรื่องศาสตร์การเลี้ยง และพัฒนาเด็ก ฝึกฝน ลองใช้แล้วจึงนำมาแบ่งปันเพื่อส่วนรวม อยากจะมอบโอกาสคนอื่น เพื่อสร้างเด็กที่มีคุณภาพ ถ้าค่อย ๆ อ่านท่านจะพบกับความละเมียดละมัย ความละเอียด ลึกซึ้งในความคิด...ขอให้พ่อแม่มีความสุขในการอ่านหนังสือเล่มนี้ และนำข้อคิดต่าง ๆ ไปใช้ในการเลี้ยงลูก
-- ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิง วินัดดา ปิยะศิลป์ --
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นกุมารแพทย์
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

หนังสือ"เลี้ยงลูกด้วยสติ" นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกที่ครอบคุมประเด็นสำคัญ ๆ และเป็นปัญหาที่พ่อแม่มักจะต้องเผชิญอยู่เสมอ ๆ การได้อ่านทำความเข้าใจหลักการวิธีการต่าง ๆ จะช่วยให้พ่อแม่มีโอกาสหยุดยับยั้งชั่งใจเวลาที่กำลังเผลอกับความไม่พอใจ หงุดหงิดและกลับมาทำตามหลักการ วิธีการที่ถูกที่ควร...
-- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ --
ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
จิตแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี