รูปภาพสินค้า รหัส9786164820319
9786164820319
ภายใต้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนี้ ประเทศไทยเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงไร?
ผู้เขียนอภิรดา ชิณประทีป, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 270.00 บาท
ราคาสุทธิ 270.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164820319
จำนวน: 312 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 650 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ภายใต้สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนี้ ทำให้เกิดคำถามสำคัญขึ้น ทั้งภาคธุกิจ ภาครัฐ ตลอดจนการวางนโยบาย ว่าประเทศไทยเราจะสามารถสร้างความแข็งแกร่ง และมีความพร้อมในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไร... หนังสือเล่มนี้จึงได้มีการนำเสนอทั้งภาคทฤษฎีและบทวิเคราะห์ประกอบสถานการณ์ปัจจุบัน ในเรื่องของระบบการค้าของโลก รวมทั้งระบบการเงินระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ในเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ในเอเชียและประเทศพัฒนาแล้วต่างๆ ในความเป็นไปได้ของวิกฤตเศรษฐกิจจนถึงประสบการณ์ของไทย ซึ่งจะเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณ
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำและการค้าโลกปัจจุบัน ทศวรรษ 2020
บทที่ 2 ผลิตภาพการผลิตและการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ แบบจำลองริคาร์เดียน แบบจำลองแรงโน้มถ่วง
บทที่ 3 แบบจำลองปัจจัยเฉพาะเจาะจงและการกระจายรายได้
บทที่ 4 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ (Modern Theory) และเฮคเชอร์ (Heckher) และโอห์ลิน (Ohlin)
บทที่ 5 แบบจำลองการค้าแบบมาตรฐาน (Standard Trade)
บทที่ 6 การประหยัดจากขนาด การแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ และการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 7 การตัดสินใจลงทุนระหว่างประเทศ การส่งออก และบริษัทข้ามชาติ (Multinational Enterprises)
บทที่ 8 เครื่องมือทางนโยบายการค้า และเศรษฐกิจการเมืองทางนโยบายการค้า
บทที่ 9 นโยบายการค้าเสรี และประวัติโดยย่อของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
บทที่ 10 นโยบายการค้าและประเด็นที่ยังเป็นที่ถกเถียงในด้านนโยบายการค้า
ฯลฯ