รูปภาพสินค้า รหัส9786164820241
9786164820241
หนังสือเล่มนี้เหมาะที่จะใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการทำเหมืองข้อมูลหรือการเรียนรู้ของเครื่องจักร รวมทั้งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลแก่ผู้ที่ทำงานในด้านนี้หรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
ผู้เขียนสุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164820241
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 258 x 9 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 2 ปี 2020
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ในยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลนับเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ ปรับปรุงการดำเนินงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร การเรียนรู้ตัวแบบตัดสินใจจากข้อมูลที่เรียกว่า "การทำเหมืองข้อมูล" จึงมีการทำอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้จะอธิบายขบวนการการเรียนรู้ตัวแบบดังกล่าว โดยจะครอบคลุมขั้นตอนวิธีที่สำคัญของการทำเหมืองข้อมูล เช่น การเตรียมและแปลงข้อมูล การสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างตัวแบบการจำแนกประเภทข้อมูล การตรวจจับข้อมูลที่มีความผิดปกติ เป็นต้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการทำเหมืองข้อมูล สำหรับหลักสูตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลแก่ผู้ที่ทำงานในด้านนี้ หรือผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 การทำเหมืองข้อมูล
บทที่ 2 ลักษณะข้อมูล
บทที่ 3 การเตรียมข้อมูล (Data Preprocessing)
บทที่ 4 การสำรวจข้อมูล
บทที่ 5 การจำแนกประเภทของข้อมูล (Classification)
บทที่ 6 การจับกลุ่มข้อมูล (Data Clustering)
บทที่ 7 การหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule Analysis)
บทที่ 8 การตรวจจับข้อมูลผิดปกติ (Anomaly Detection)