รูปภาพสินค้า รหัส9786164820227
9786164820227
มุ่งเน้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจในสังคมญี่ปุ่น มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงที่มาที่ไปของความเป็นญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน
ผู้เขียนนรีนุช ดำรงชัย, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 520.00 บาท
ราคาสุทธิ 520.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164820227
จำนวน: 476 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 985 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจในสังคมญี่ปุ่น มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงที่มาที่ไปของความเป็นญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการเกริ่นนำถึงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในช่วงก่อนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองอย่างคร่าว ๆ เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้อ่านเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมญี่ปุ่นก่อนที่จะต้องพ่ายแพ้สงคราม จากนั้นจะเข้าสู่เนื้อหาในญี่ปุ่นยุคร่วมสมัย โดยในบทที่ 2 เป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคการฟื้นตัวหลังพ่ายแพ้สงคราม บทที่ 3 อธิบายถึงช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์ทางเศรษฐกิจ จนทำให้ญี่ปุ่นได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกว่า เป็นหนึ่งในประเทศยักษ์ใหญ่ทางเศรษฐกิจของโลก ต่อมาในบทที่ 4 จะเข้าสู่ช่วงเวลาของความตกต่ำทางเศรษฐกิจ หรือยุคแห่งทศวรรษที่หายไปของญี่ปุ่น ส่วนในบทที่ 5 เป็นการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต สังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ปิดท้ายด้วยการสรุปภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นยุคร่วมสมัย โดยเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ กับการหล่อหลอมเป็นลักษณะเด่นของชาวญี่ปุ่นที่เติบโตมาในแต่ละยุคสมัย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก่อนเข้าสู่ยุคร่วมสมัย (1868-1945)
บทที่ 2 ยุคการฟื้นตัวหลังสงคราม (1945-1955)
บทที่ 3 ยุครุ่งโรจน์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น (1956-1988)
บทที่ 4 ยุคเศรษฐกิจตกต่ำ : ทศวรรษที่หายไป (1989-2000)
บทที่ 5 ญี่ปุ่นกับโฉมหน้าที่เปลี่ยนไป (2001-ปัจจุบัน)
บทที่ 6 บทสรุป : สังคมญี่ปุ่นที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย (1945-ปัจจุบัน)