รูปภาพสินค้า รหัส9786164746077
9786164746077
พระรอดกรุมหาวันพิมพ์ใหญ่ บล็อกสากลนิยม การค้นคว้ารวบรวมศึกษาประวัติและผลการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
ผู้เขียนพระปลัดสุรเดช คุณวโร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 1,800.00 บาท
ราคาสุทธิ 1,800.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164746077
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 211 x 319 x 31 มม.
น้ำหนัก: 1860 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: กล่อง 
สำนักพิมพ์: พระปลัดสุรเดช คุณวโร 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "เพชรน้ำเอกแห่งหริภุญไชย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เน้นความเข้าใจใน "พระรอดกรุมหาวัน" ที่มีอายุมากที่สุดในสกุลหริภุญไชย รวมทั้งพระรอดอีก 2 กรุ คือ พระรอดกรุจามเทวี และพระรอดกรุพระธาตุหริภุญไชย พระรอดนั้นเป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระเครื่องที่มีพุทธลักษณะงดงาม มีอานุภาพ แคล้วคลาดปลอดภัย มีความศักดิสิทธิในด้านให้ลาภผล มีเสน่ห์เมตตามหานิยม คงกระพันชาตรี เป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงมาก ทั้งยังควรค่าแก่การอนุรักษ์ ภายในเล่มอัดแน่นด้วยข้อมูลประวัติความเป็นมา และบรรยายลักษณะของพระรอดแต่ละรุ่นอย่างละเอียด พร้อมภาพสี่สีขนาดใหญ่ สวยงาม ตระการตา ถ่ายจากพระแท้ทุกองค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนักสะสม รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับเซียนพระเครื่องมืออาชีพได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
- เพชรน้ำเอกแห่งหริภุญไชย
- อาณาจักรหริภุญไชย
- พระนามกษัตริย์ ที่ครองราชย์ของนครหริภุญไชย
- เมืองสมัยหริภุญไชย
- หลักฐานทางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแคว้านหริภุญไชย
- จารึกวัดมหาวัน 2 หลัก
- จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน)
- จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) ด้านที่ 1
- จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) ด้านที่ 2
- จารึกวัดมหาวัน (ลำพูน) ด้านที่ 3
ฯลฯ
:: คำนิยม
ข้าพเจ้าได้เห็นรูปภาพพระรอดแล้ว รู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนาต่อท่านผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นการแจกจ่ายความรู้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ ได้รู้และเข้าใจในพุทธลักษณะของพระรอดกรุเก่าอย่างแท้จริง จึงอนุโมทนามา ณโอกาสนี้ด้วย
-- พระเทพรัตนายก --
เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

ข้าพเจ้าได้ศึกษา และเห็นภาพพระรอดกรุมหาวัน และอีกสองกรุงที่บังเกิดขึ้นในเมืองหริภุญไชยจากหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนได้พยายามค้นคว้าหาข้อเท็จจริง เรื่องพระรอดที่บังเกิดขึ้นในเมืองหริภุญไชยออกมาเผยแผ่ให้สังคมได้รับรู้ จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้
-- พระครูพิศาลธรรมนิเทศ --
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวัน (อ.เมือง จ.ลำพูน)

หนังสือเพชรน้ำเอกแห่งหริภุญไชย เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าทางพุทธศิลป์ และประวัติศาสตร์นครหริภุญไชย โดยเฉพาะหนังสือเล่มนี้ ท่าน ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รับเป็นภาระในการตรวจทาน ชำระความถูกต้อง ซึ่งท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ด้านศิลาจารึกของประเทศไทย
-- ศ.ดร.สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ --
ราชบัณฑิต