รูปภาพสินค้า รหัส9786164745292
9786164745292
จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงต้องการให้คนไทยรู้ว่าตนเป็นใครมาจากไหน มีบรรพบุรุษที่ใช้เลือดทาแผ่นดิน สร้างชาติรักษาแผ่นดินให้คนไทยอยู่กันได้อย่างไร
ผู้เขียนอาทร จันทวิมล, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 490.00 บาท
ราคาสุทธิ 490.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164745292
จำนวน: 592 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 261 x 26 มม.
น้ำหนัก: 1045 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: อาทร จันทวิมล 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2546
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 5 เดือน 8 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดบนแผ่นดินไทย ตั้งแต่ก่อนก่อตั้งชาติไทย ย้อนไปถึงยุคเริ่มต้นโลก 4,600 ล้านปี จนกระทั่งถึงกลุ่มคนไทยโบราณ ไม่ว่าจะเป็น มนุษย์ลำปาง มนุษย์กระบี่ และคนบ้านเชียง ต่อเนื่องมาถึงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุนี รัตนโกสินทร์ จนถึง พ.ศ. 2560 โดยค้นหาข้อมูลทั้งที่มีในพงศาวดารและนอกพงศาวดาร อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพประกอบมากมาย และหลายภาพหาดูได้ยาก ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับประวัติของแผ่นดินไทยให้กับคุณ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความหมาย ความสำคัญ และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
บทที่ 2 แผ่นดินไทยยุคก่อนประวัติศาสตร์
บทที่ 3 อาณาจักรและศาสนจักรยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น
บทที่ 4 แผ่นดินไทยยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น
บทที่ 5 กลุ่มคนไทยโบราณและการก่อตั้งกรุงสุโขทัย (พุทธศตวรรษที่ 11 - พ.ศ.1981)
บทที่ 6 อาณาจักรสยามสมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893-2310)
บทที่ 7 อาณาจักรสยามสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ.2310-2325)
บทที่ 8 สมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2325-2453)
บทที่ 9 สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 8 (พ.ศ.2453-2489)
บทที่ 10 รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (พ.ศ. 2489 - ปัจจุบัน)