รูปภาพสินค้า รหัส9786164620742
9786164620742
เนื้อหาครบถ้วน เข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง พร้อมสรุปสาระสำคัญท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ มีแบบฝึกหัดท้ายบทจำนวนมากพร้อมเฉลย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และวิทยาลัยพยาบาลของทุกสถาบัน
ผู้เขียนสมพงศ์ จันทร์โพธิ์ศรี, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 385.00 บาท
ราคาสุทธิ 385.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164620742
จำนวน: 472 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 590 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: คิว-เอ็ด พับลิชชิ่ง, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2566
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราชุด "เคมีอินทรีย์" มีทั้งหมด 2 เล่ม ภายในเล่ม 1 มีเนื้อหาวิชาเคมีอินทรีย์ที่ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักสูตรวิชาเคมีอินทรีย์ ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยพยาบาล ประกอบด้วย พันธะโคเวเลนต์ และเรขาคณิตของโมเลกุล สมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี แอลเคน แอลคีน ไดอีน พอลิอีน และแอลไคน์ ไฮโดรคาร์บอนอะโรมาติก แอลกอฮอล์และฟีนอล อีเทอร์ อีพ็อกไซด์ และซัลไฟด์ แฮไลด์อินทรีย์ แอลดีไฮด์และคีโตน

ถ่ายทอดจากประสบการณ์การสอนอันยาวนานของผู้เขียน อธิบายอย่างเป็นลำดับขั้นตอน อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบจำนวนมาก ท้ายบททุกบท มีสรุปสาระสำคัญเพื่อทบทวนความรู้ และแบบฝึกหัดที่หลากหลาย และเฉลยเพื่อทดสอบความเข้าใจ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาทุกคณะที่เรียนวิชาเคมีอินทรีย์ อาทิ วิทยาศาสตร์การแพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และทางด้านวิชาชีพอื่นๆ เช่น คณะเกษตรศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์บางสาขา
:: สารบัญ
บทที่ 1 เคมีอินทรีย์
บทที่ 2 พันธะโคเวเลนต์และเรขาคณิตของโมเลกุล
บทที่ 3 สมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพ
บทที่ 4 ปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 5 แอลเคน
บทที่ 6 แอลคีน
บทที่ 7 ไดอีน พอลิอีน และแอลไคน์
บทที่ 8 ไฮโดรคาร์บอนอะไรมาติก
บทที่ 9 แอลกอฮอล์และฟีนอล
บทที่ 10 อีเทอร์ อีพ็อกไซด์ และซัลไฟด์
บทที่ 11 แฮไลด์อินทรีย์
บทที่ 12 แอลดีไฮด์และคีโตน