รูปภาพสินค้า รหัส9786164440647
9786164440647
เมื่อพ่อแม่ ครู และผู้ปกครอง เข้าใจ รับรู้ความรู้สึก รักและเห็น "คุณค่า" ในตัวของวัยรุ่น จะทำให้เขาเชื่อฟัง ยอมรับ ร่วมมือและไม่ต่อต้าน และเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวของเขา เขาก็จะมองเห็นคุณค่าของตนเอง
ผู้เขียนAdele Faber (อเดล เฟเบอร์), Elaine Mazlish (เอเลน มาซลิช)
ผู้แปลภรณี ภูรีสิทธิ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 210.00 บาท
ราคาสุทธิ 210.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164440647
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บี มีเดีย, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 4 / 2567
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เมื่อใดก็ตามที่พ่อแม่ ครู และผู้ปกครอง เข้าใจ รับรู้ความรู้สึก รักและเห็น "คุณค่า" ในตัวของวัยรุ่น จะทำให้เขาเชื่อฟัง ยอมรับ ร่วมมือและไม่ต่อต้าน และเมื่อเราเห็น "คุณค่า" ในตัวของเขา เขาก็จะมองเห็น "คุณค่าของตนเอง" ด้วย พวกเขาจะมีแนวโน้มในการตัดสินใจทำอะไรก็ตาม รวมทั้งมีพฤติกรรมอย่างคนที่มีความรับผิดชอบ มีสติในการหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธพฤติกรรมที่ไม่ดี ซึ่งจะเป็น "เกราะป้องกันชีวิต" ไม่ให้ทำในสิ่งที่จะเกิดผลเสียต่ออนาคตของตัวเขาเองได้
:: สารบัญ
1 วิธีช่วยให้วัยรุ่นยอมรับและเชื่อฟังคุณ ต้องเริ่มจากการเข้าใจและยอมรับความรู้สึกของเขาก่อน
2 วิธีที่จะช่วยให้วัยรุ่น ให้ความร่วมมือกับคุณด้วยความเต็มใจ
3 วิธีแก้ปัญหาเมื่อวัยรุ่นทำความผิด โดยไม่ต้องใช้การลงโทษ
4 ขั้นตอนปฏิบัติระหว่างพ่อแม่และวัยรุ่น เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
5 ทำความเข้าใจในมุมมองของวัยรุ่น เพื่อรู้ความต้องการที่แท้จริงของพวกเขา
6 วิธีสอนให้วัยรุ่นพูดกับพ่อแม่และเพื่อน เพื่อให้ทุกคนรู้สึกดีและยอมรับในตัวของเขา
7 เมื่อพ่อแม่ ครู ผู้ปกครองและวัยรุ่น ร่วมมือและช่วยกันแก้ปัญหา
8 วิธีแก้ปัญหาในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย และปัญหายาเสพติดของวัยรุ่น
การพบกันครั้งต่อไป...