รูปภาพสินค้า รหัส9786164440265
9786164440265
พ่อแม่คือครูคนแรกและสำคัญที่สุดของลูก "ชีวิตของลูกในอนาคต จึงขึ้นอยู่กับพ่อและแม่ว่าได้เตรียมความพร้อมให้เขามากน้อยเพียงใด" เพราะสมองและระบบประสาทของเด็กเล็กนั้น พัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง แรกเกิด-3 ขวบ
ผู้เขียนWinifred Conkling (วินิเฟรด คอนคลิง)
ผู้แปลภรณี ภูรีสิทธิ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164440265
จำนวน: 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บี มีเดีย, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
พ่อแม่คือครูคนแรกและเป็นคนที่สำคัญที่สุดของลูกน้อย การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จะสร้างความแตกต่างอย่างมากมายให้แก่ชีวิตของลูกของคุณ เพราะระบบประสาทของเด็กพัฒนาอย่างรวดเร็วมากในช่วง 3 ขวบแรก ซึ่งการพัฒนาในช่วงเวลาอันสำคัญนี้ จะเป็นรากฐานที่สำคัญต่อชีวิตของเขาในภายภาคหน้า

หนังสือ "วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง ตั้งแต่แรกเกิด - 3 ขวบ ด้วยตัวคุณเอง ฉบับปรับปรุง" เล่มนี้ เขียนโดย "Winifred Conkling" ซึ่งได้สรุปแนวทางในการกระตุ้นและพัฒนาเซลล์สมอง รวมทั้งสร้างความ "เฉลียว" และ "ฉลาด" และไม่เพียงแค่แนะนำวิธีพัฒนาในเรื่องวิธีคิดและการเรียนรู้ แต่ยังสอนวิธีการเรียนรู้จากความล้มเหลว และการสั่งสมจากประสบการณ์อีกด้วย ซึ่งเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เป็น พ่อ แม่ ครู พี่เลี้ยง และผู้ใหญ่ทุกคนที่ต้องการเรียนรู้วิธีในการกระตุ้นและพัฒนา "สมอง" "ความคิด" และ "จิตใจ" ของเด็กให้มีพื้นฐานชีวิตที่ดีที่สุด
:: สารบัญ
บทนำ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยแรกเกิด - 3 ขวบ
บทที่ 1 สมองกับการเรียนรู้ของเด็ก
บทที่ 2 วิธีเพิ่มความฉลาด และปกป้องลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์
บทที่ 3 วิธีฝึกให้เด็ก สนุกกับการเรียนรู้
บทที่ 4 วิธีฝึกเด็ก ให้มีทักษะในการใช้ภาษาและการสื่อสารที่ดี
บทที่ 5 วิธีฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์ และมีบุคลิกภาพที่ดี
บทที่ 6 วิธีฝึกให้เด็กมีพัฒนาการ ในการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ดี
บทที่ 7 วิธีฝึกให้เด็กมีความสามารถทางดนตรี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมิติสัมพันธ์
บทที่ 8 "อาหาร" ที่ช่วยในการพัฒนาสมองของเด็ก
:: คำนิยม
บุคคลที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกก็คือพ่อแม่ ซึ่งถือว่าเป็นครูคนแรกของลูก ทุกท่านอยากเห็นลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีในทุก ๆ ด้าน และอยากได้คำแนะนำในการดูแลด้านพัฒนาการลูก ดังนั้นหนังสือ "วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง ตั้งแต่แรกเกิด - 3 ขวบ ด้วยตัวคุณเอง" เขียนโดย Winifred Conkling ที่ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมอง แนวทางการกระตุ้นพัฒนาการ วิธีฝึกลูกให้ได้เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาการด้านเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้านการสื่อสาร ภาษา อารมณ์ วิธีการส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะช่วยให้พ่อแม่นำไปใช้ในการดูแลลูก
-- แพทยหญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย์ --
รองประธานคณะผู้บริหาร เครือโรงพยาบาลสมิติเวช และ BNH
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์

หลังจากที่ได้อ่านหนังสือ "วิธีฝึกเด็กให้ฉลาดและเก่ง ตั้งแต่แรกเกิด - 3 ขวบ ด้วยตัวคุณเอง" ดิฉันมีความรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่นำสนใจ และรู้สึกชอบ...ชอบที่หนังสือได้พูดถึงพัฒนาการของสมองเด็กตั้งแต่แรกเริ่ม เพราะจะช่วยทำให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการของการทำงานของสมองได้อย่างไม่ยากเย็น ชอบที่หนังสือมีการกล่าวถึงการดูแลตัวเองของคุณแม่ เพื่อช่วยเพิ่มความฉลาดให้กับเด็กน้อยตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ชอบที่หนังสือใช้คำว่า "สนุก" "การเล่น" ที่มีอยู่ในแต่ละบท เพราะจะทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างไม่เบื่อหน่าย ชอบที่หนังสือได้ให้ข้อสังเกตง่าย ๆ ของพัฒนาการแต่ละด้านที่พ่อแม่พึงระวัง พร้อมทั้งให้เทคนิคในการช่วยเหลืออย่างง่าย ๆ แต่ได้ผลดี
-- แพทย์หญิงเกศินี โอวาสิทธิ์ --
กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช ศรีนครินทร์