รูปภาพสินค้า รหัส9786164419148
9786164419148
ฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะทางกาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ด้วยบทสนทนาที่ต้องใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
ผู้เขียนฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 195.00 บาท
ราคาสุทธิ 195.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164419148
จำนวน: 108 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 214 x 6 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โนว์เลดจ์ สเตชัน, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะทางกาษาอังกฤษให้กับน้องๆ ด้วยบทสนทนาที่ต้องใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมเรียนไวยากรณ์และรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยมีคำอ่านและคำแปลเพื่อให้น้องๆ สามารถสื่อสารและสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างถูกต้อง เพราะทักษะจะดีได้ ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเป็นประจำ
:: สารบัญ
Part 1 รู้จักโครงสร้างประโยคพื้นฐานกันก่อน
- Unit 1 ประโยคบอกเล่า
- Unit 2 ประโยคปฏิเสธ
- Unit 3 ประโยคคำถาม

Part 2 ประโยคพื้นฐานที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
- สถานการณ์ที่ 1 การทักทาย - Greeting
- สถานการณ์ที่ 2 การไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ - How are you?
- สถานการณ์ที่ 3 ไม่ได้เจอกันนาน - Long time no see.
- สถานการณ์ที่ 4 ลาก่อน - Goodbye
- สถานการณ์ที่ 5 การแนะนำตัวเอง - Introducing Yourself
ฯลฯ