รูปภาพสินค้า รหัส9786164411746
9786164411746
เตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกและตัดสินใจ เกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก ๆ ก้าวผ่านช่วงชั้นปฐมวัย เพื่อเตรียมเข้าประถม 1 ได้อย่างตรงใจ และเป็นการต่อยอดทางศึกษาต่อไปในอนาคต
ผู้เขียนกุลยา ตันติผลาชีวะ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 155.00 บาท
ราคาสุทธิ 155.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164411746
จำนวน: 144 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 310 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: I Love CU, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้ข้อมูลความรู้พื้นฐานสำหรับครู และพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอนุบาลที่กำลังจะเข้าเรียนชั้น ป.1 สาระสำคัญของหนังสือประกอบด้วยเนื้อหา 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับการเรียนในระดับอนุบาลศึกษา การเรียนและการเรียนรู้ของเด็กอนุบาล พัฒนาการทางปัญญา ตอนที่ 2 เป็นเรื่องสาระเกี่ยวกับการเรียนต่อชั้น ป.1 และตอนที่ 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะเตรียมเข้า ป.1 และบทสรุปท้ายเรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กให้ก้าวสู่การเรียนที่มีรูปแบบของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อย่างถูกต้องและมีความสุข
:: สารบัญ
ตอนที่ 1 การเรียนระดับอนุบาลศึกษา
1. การศึกษาอนุบาล
2. รูปแบบการจัดการศึกษาอนุบาล
3. การเรียนชั้นอนุบาล
ฯลฯ

ตอนที่ 2 การเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. หาที่เรียน ป.1
2. โรงเรียนที่รับ ป.1
3. วิธีเข้าเรียน ป.1
ฯลฯ

ตอนที่ 3 การพัฒนาทักษะเตรียมเข้า ป.1
1. ความหมายการพัฒนาทักษะเตรียมเข้า ป.1
2. การพัฒนาทักษะทางสังคม
3. การพัฒนาทักษะทางภาษา
ฯลฯ