รูปภาพสินค้า รหัส9786164304963
9786164304963
เก็งแนวข้อสอบและฝึกทำโจทย์เสมือนข้อสอบจริงทั้งหมด 6 ชุด ทั้งอัตนัยและปรนัย ตรงตาม Test Vlueprints ของการสอบ A-Level
ผู้เขียนโสภณัฐ รัตนโสภา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164304963
จำนวน: 248 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ตะลุยโจทย์ A-Level เคบี" เล่มนี้ ผู้เขียนได้จำลองข้อสอบโดยทำเป็น ข้อสอบคู่ขนานกับข้อสอบจริงที่รวบรวมไว้ เพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้ฝึกทำโจทย์ ที่มีลักษณะข้อสอบคล้ายคลึงกับข้อสอบแข่งขันเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 6 ชุดให้ผู้อ่านได้ฝึกทำ และท้ายเล่มจะมีเฉลยอย่างละเอียด พร้อมคลิปวิดีโอ ให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง สร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบจริง

ผู้เขียนเองเป็นทั้งครูที่สอนในรายวิชาเคมีและติวเตอร์วิชาเคมี สอนเคมีมาเป็นระยะเวลา 10 ปี ทําให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องใด จึงนำ ประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ออกข้อสอบในเล่มนี้ เพื่อเน้นย้ำความเข้าใจที่ถูกต้อง

วิชาเคมี เป็นศาสตร์ที่เชื่อมโยงในหลายแขนงทั้งชีววิทยา ฟิสิกส์ และการคำนวณ ที่ยังต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทำให้วิชาเคมีเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นผู้อ่านจึงควรทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ และฝึกทำโจทย์บ่อยๆ เพื่อจะได้เข้าใจในวิชาเคมีมากขึ้น
:: สารบัญ
- การวิเคราะห์ข้อสอบ A-Level วิชาเคมี
- ตะลุยโจทย์ A-Level เคมี ชุดที่ 1-6
- เฉลยตะลุยโจทย์ A-Level เคมี ชุดที่ 1-6