รูปภาพสินค้า รหัส9786164304093
9786164304093
สรุปสาระสำคัญวิชา "คณิตศาสตร์" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบ "Short Note" อ่านสนุก สีสันสดใส เพิ่มความเข้าใจด้วยตัวอย่างการทำโจทย์เบื้องต้น พร้อมอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด
ผู้เขียนสมบูรณ์ รัตนบุญศรีทอง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164304093
จำนวน: 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปสาระสำคัญวิชา "คณิตศาสตร์" ทั้ง 2 เล่ม (รวมทั้งหมด 11 บท) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในรูปแบบ "Short Note" มีแผนภาพและอธิบายความคิดรวบยอดทุกบท อ่านสนุก สีสันสดใส เพิ่มความเข้าใจด้วยตัวอย่างการทำโจทย์เบื้องต้น พร้อมอธิบายวิธีทำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับอ่านเพื่อปูพื้นฐานคณิตศาสตร์หรืออ่านเสริมการเรียนในชั้นเรียน
:: สารบัญ
คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
บทที่ 1 - อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 2 - การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง
บทที่ 3 - สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
บทที่ 4 - ความคล้าย
บทที่ 5 - กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง
บทที่ 6 - สถิติ (3)

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
บทที่ 1 - ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
บทที่ 2 - วงกลม
บทที่ 3 - พี่ระมิด กรวย และทรงกลม
บทที่ 4 - ความน่าจะเป็น
บทที่ 5 - อัตราส่วนตรีโกณมิติ