รูปภาพสินค้า รหัส9786164303881
9786164303881
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีนกลางด้วยตัวเอง ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานและต้องการนำไปใช้งานจริง โครงสร้างประดยคในภาษาจีนที่ควรรู้ คำศัพท์ ไวยกรณ์ การออกเสียง
ผู้เขียนพรรณาภา สิริมงคลสกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164303881
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนกลางตั้งแต่เริ่มต้น และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาจีนกลางได้ทบทวนและเข้าใจถึงพื้นฐานของภาษาจีนให้มากขึ้น เนื้อหาหลักๆ ในเล่มนี้จะเริ่มตั้งแต่พินอินหรือสัทอักษร (Chinese Phonetic) ระบบการกำกับเสียง พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ประโยคพร้อมใช้และโครงสร้างประโยค รวมประโยคพื้นฐานที่มักใช้กันทั่วไปเพื่อการสื่อสาร เช่น การทักทาย การแนะนำตัว การถามวันที่และเวลา กิจวัตรประจำวัน และประโยคที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมโครงสร้างประโยคเพื่อนำไปปรับใช้ โดยแยกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในบทนั้นๆ ไว้ท้ายบท รวมถึงอธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ผู้เรียนควรรู้ เพื่อการนำไปใช้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยทุกบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 การทักทาย-ถามไถ่
บทที่ 2 การพูด-ถามไถ่ถึงครอบครัว
บทที่ 3 การแนะนำตัว
บทที่ 4 ตัวเลขและจำนวนนับ
บทที่ 5 วัน-เดือน-ปี
บทที่ 6 เวลา
บทที่ 7 กิจวัตรประจำวัน
บทที่ 8 ชอบ-ไม่ชอบ/เคย-ไม่เคย
บทที่ 9 การแสดงความเป็นเจ้าของ
บทที่ 10 อาหาร-การรับประทาน
คำศัพท์เพิ่มเติม
เฉลยแบบฝึกหัด