รูปภาพสินค้า รหัส9786164301467
9786164301467
ครอบคลุมเนื้อหา เข้มข้นทุกสาระสำคัญ เพิ่มความพร้อมเตรียมสอบ PAT 1 สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ เข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเนื้อหา 20 บท แนวข้อสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ชุด 185 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
ผู้เขียนวชิรา โอภาสวัฒนา (พี่โต๋)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164301467
จำนวน: 504 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 785 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เอ็มไอเอส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เตรียมสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาพร้อมสูตรคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจง่าย ครอบคลุมทุกเนื้อหา 20 บท เพื่อให้น้องๆ สามารถเก็บสาระสำคัญของแต่ละบทได้ โดยมีแนวข้อสอบ PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ชุด 185 ข้อ ฝึกทำให้ชำนาญ เพื่อความแม่นยำและกระชับเวลาในสนามสอบจริง พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ เพื่อให้เข้าใจวิธีการคิดอย่างทะลุปรุโปร่ง สามารถใช้ชุดข้อสอบมาจำลองการสอบจริงโดยการจับเวลา
:: สารบัญ
บทที่ 1 เซต
บทที่ 2 ระบบจำนวนจริง
บทที่ 3 ตรรกศาสตร์
บทที่ 4 ความสัมพันธ์
บทที่ 5 ฟังก์ชัน
บทที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์
บทที่ 7 ภาคตัดกรวย
บทที่ 8 เลขยกกำลัง
บทที่ 9 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
บทที่ 10 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
ฯลฯ

- แนวข้อสอบชุดที่ 1 - ชุดที่ 4
- เฉลยข้อสอบชุดที่ 1 - ชุดที่ 4
:: ข้อมูลพิเศษ
- Free ลิงก์ในเล่ม คลิปวิดีโอเฉลยข้อสอบ PAT 1 อย่างละเอียด โดย วชิรา โอภาสวัฒนา (พี่โต๋) ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย