รูปภาพสินค้า รหัส9786164281240
9786164281240
เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม
ผู้เขียนสมภพ จงจิตต์โพธา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 240.00 บาท
ราคาสุทธิ 240.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164281240
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 209 x 289 x 11 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วาดศิลป์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ลายไทยลายเส้น" เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้ประมวลจากการเขียนเอกสารวิชาศิลปะไทย รหัสวิชา 2300-1006 เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายไทย โดยศึกษาจากลวดลายไทยโบราณ และพัฒนารูปแบบเฉพาะ เน้นการจัดองค์ประกอบของลวดลายไทย ด้วยหลักการซ้ำ ความเหมือน ความสมดุล ตลอดจนนำเสนอลวดลายไทยที่มีความแตกต่างและความคิดที่เป็นอิสระตามจินตนาการของผู้เขียน เพื่อแบ่งปันให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาศิลปะไทย ตลอดจนผู้ที่รักในงานศิลปะไทย
:: สารบัญ
บทที่ 1 วิวัฒนาการของลายไทย
บทที่ 2 บ่อเกิดแห่งลายไทย
บทที่ 3 ลายกระจัง
บทที่ 4 ลายแข้งสิงห์และลายประจำยาม
บทที่ 5 ลายพุ่งทรงข้าวบิณฑ์
บทที่ 6 ลายกระหนกสามตัวและกระหนกเปลว
บทที่ 7 ลายกระหนกใบเทศและกระหนกหางโต
บทที่ 8 ลายช่อหางโต
บทที่ 9 การผูกลายไทย
บทที่ 10 การออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายไทย
ฯลฯ