รูปภาพสินค้า รหัส9786164280885
9786164280885
เป็นหนังสือที่เน้นขั้นตอนการฝึกเขียนภาพอย่างถูกต้อง รวมถึงแบบฝึกหัดเขียนภาพตัวพระ ตัวนางในอริยาบถต่างๆ ให้ได้ใช้เป็นแบบฝึกหัด เพื่อให้เกิดความชำนาญในการฝึกเขียนต่อไป
ผู้เขียนศิลปทรรศน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 90.00 บาท
ราคาสุทธิ 90.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164280885
จำนวน: 80 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วาดศิลป์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ตัวพระ-นางในศิลปะไทย (ฉบับปรับปรุง)" เป็นหนังสือที่เน้นขั้นตอนการฝึกเขียนภาพอย่างถูกต้อง รวมถึงมีแบบฝึกหัดเขียนภาพตัวพระ ตัวนาง ในอริยาบถต่างๆ ให้ได้ใช้ฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญในการเขียนภาพ โดยในเล่มได้อธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์อย่างละเอียด ตั้งแต่การแบ่งสัดส่วน การร่างภาพ การใส่รายละเอียด ซึ่งหากสามารถฝึกเขียนได้ตามขั้นตอนแล้ว การวาดภาพตัวพระ ตัวนาง ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
:: สารบัญ
- การแบ่งสัดส่วน
- การเขียนหน้าพระด้านข้าง
- การเขียนหน้านางด้านเสี้ยว
- ภาพพระด้านเสี้ยว
- การแบ่งสัดส่วนภาพคน (เต็มตัว)
- เครื่องแต่งกาย (ตัวนาง)
- เครื่องแต่งกาย (ตัวพระ)
- การเขียนภาพมือพระและมือนางในลีลาต่าง ๆ
- การเขียนภาพเท้าพระและเท้านางในลีลาต่าง ๆ
- ลักษณะของทองบาท (กำไลแขน)
ฯลฯ