รูปภาพสินค้า รหัส9786164280441
9786164280441
หนังสือเล่มนี้เป็นงานทางด้านจิตรกรรมไทยมีการระบุการคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงประสานกันทั้งหมดในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย ได้บอกถึงเทคนิคและกลวิธีในการเขียนภาพจิตรกรรมไทยให้ออกมาสวยงาม
ผู้เขียนสุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 390.00 บาท
ราคาสุทธิ 390.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164280441
จำนวน: 244 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 216 x 286 x 14 มม.
น้ำหนัก: 870 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: วาดศิลป์, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "กลวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมไทย (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ เป็นงานทางด้านจิตรกรรมไทยมีการระบุการคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงประสานกันทั้งหมดในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย เนื้อหาภายในเล่มได้บอกถึงเทคนิคและกลวิธีในการเขียนภาพจิตรกรรมไทยให้ออกมาสวยงาม เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการวาดภาพจิตรกรรมไทย รวมทั้งอุปกรณ์พื้นฐาน กลวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมไทยด้วยเทคนิคต่าง ๆ และการเขียนภาพลักษณะต่าง ๆ อาทิ ภาพเทวดา นางฟ้า ครุฑ พร้อมด้วยภาพประกอบสีสันสวยงาม คำอธิบายอย่างละเอียดชัดเจนทุกขั้นตอน จึงเหมาะสำหรับเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนจิตรกรรมไทย
:: สารบัญ
- เกียรติยศแห่งสยามชาติ
- การวาดภาพจิตกรรมไทย
- เนื้อหาในการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
- หมวดที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
- อุปกรณ์พื้นฐาน
- กลวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมไทยด้วยเทคนิค สีอะครีลิค
- เทคนิคการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
- กลวิธีการเขียนภาพจิตรกรรมไทย
- ภาพ "เทวดาคู่"
- ภาพ "เทวดา"
- ภาพ "พุทธมานดา"
ฯลฯ