รูปภาพสินค้า รหัส9786164130524
9786164130524
หนังสือเล่มนี้จัดทำในรูปแบบของประมวลกฎหมายพร้อมคำอธิบายเรียงมาตรา และมีคำพิพากษาฎีกาประกอบ นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อสอบในสนามต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านที่กำลังเตรียมตัวสอบได้ฉุกคิดถึงประเด็นต่างๆ
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 320.00 บาท
ราคาสุทธิ 320.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164130524
จำนวน: 592 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 165 x 230 x 27 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุนทรี สรรเสริญ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 6 เดือน -- ปี 2016
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "หลักและคำพิพากษา กฎหมายอาญา" เล่มนี้ จัดทำในรูปแบบของประมวลกฎหมายพร้อมคำอธิบายเรียงมาตรา และมีคำพิพากษาฎีกาประกอบ แต่เพื่อมิให้เนื้อหาฟุ่มเฟือยเกินไป ฎีกาเรื่องใดที่ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2540 รวมถึงฎีกาที่เคยออกสอบไปแล้วในระดับเนติบัณฑิต อัยการผู้ช่วย หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้เขียนได้ย่อข้อเท็จจริงให้สั้นที่สุด เว้นแต่เป็นฎีกาที่วางหลักกฎหมายสำคัญเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อสอบในสนามต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านที่กำลังเตรียมตัวสอบได้ฉุกคิดถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมายหรือต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา
:: สารบัญ
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด
- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- ลักษณะ 1/1 ความ ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
ฯลน

ภาค 3 ลหุโทษ