รูปภาพสินค้า รหัส9786163942944
9786163942944
หนังสือที่จะตอบคำถามว่าการศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบมีวิธีการอย่างไร และช่วยทำความเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
ผู้เขียนศุภกิจ แย้มประชา

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163942944
จำนวน: 222 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 11 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กนก พงษ์พัฒนาศิลป์ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"มองกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ" เขียนโดยผู้เขียนที่มีประสบการณ์ทั้งในฐานะนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อตอบคำถามว่า การศึกษากระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบมีวิธีการอย่างไร และช่วยในการทำความเข้าใจ ประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยได้อย่างไร โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส่วนที่ 2 การกำหนดโทษอาญา
ส่วนที่ 3 โทษอาญา
ส่วนที่ 4 ปัญหาคนล้นคุก การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ
ส่วนที่ 5 ท้าทายความเคยชินในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส่วนที่ 6 หลักนิติธรรม ประชาธิปไตย และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ส่วนที่ 7 องค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา