รูปภาพสินค้า รหัส9786163933607
9786163933607
เข้าใจความลับของกายและจิต ที่ทำงานสัมพันธ์กันของ 7 Life Processes เพื่อเพิ่ม "พลังสมอง" และ "พลังการเรียนรู้" ของลูกรักให้เต็มศักยภาพ
ผู้เขียนทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง), นพ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 380.00 บาท
ราคาสุทธิ 380.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163933607
จำนวน: 204 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 13 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: SOOK Publishing 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มสำคัญที่จะช่วยรักษาความป่วยไข้ของระบบการศึกษาไทย ตามแนวทางของแพทย์มนุษยปรัชญาและแพทย์องค์รวม ที่มองเห็นความเชื่อมโยงของกายและจิตประสานทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน เมื่อกระบวนการทำงานของร่างกายบกพร่อง ย่อมส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ ความคิด และจิตใจ ติดขัดไปด้วย

หากพ่อแม่และครูเข้าใจเรื่อง "12 Senses" หรือ "12 ผัสสะการรับรู้ของเด็ก" ร่วมกับ "การทำงานของ 7 Life Processes" หรือ "กระบวนการชีวิตทั้ง 7" ที่สัมพันธ์กับพลังสมองและพลังการเรียนรู้แล้ว จะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางกาย ใจ ปัญญา สังคม ได้เต็มศักยภาพ เพราะการศึกษาที่แท้จริง คือ การเรียนรู้ไปตามจังหวะชีวิต การศึกษาจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยร่างกายที่แข็งแรง ด้วยหัวใจที่เป็นสุข และด้วยสมองที่มีปัญญา
:: สารบัญ
บทนำ
บทที่ 1 พลังชีวิต VS เอนโทรปี ปาฏิหาริย์แห่งจักรวาล
บทที่ 2 การเกิดของกายหยาบและกายละเอียดทั้ง 4
บทที่ 3 พลังชีวิตและสรีรวิทยาทั้ง 7
บทที่ 4 อวัยวะที่เป็นตัวแทนพลังชีวิตทั้ง 7
บทที่ 5 พลังชีวิตกับกระบวนการเรียนรู้
บทที่ 6 ดูแลพลังชีวิต สร้างพลังสมองให้เต็มศักยภาพ
บทที่ 7 บทสรุปสุดท้ายที่เขียนด้วยตัวคุณเอง
:: ข้อมูลพิเศษ
- "นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล" หรือ "หมอปอง" เป็นแพทย์มนุษยปรัชญาและแพทย์องค์รวม หมอปองมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและการบำบัดรักษา มีชื่อเสียงจากหนังสือเล่มแรกคือ "12 Senses เลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการ" จัดพิมพ์เมื่อปี 2563 หนังสือได้รับการตอบรับอย่างดีในกลุ่มพ่อแม่และโรงเรียนแนวการศึกษาทางเลือก

- เนื้อหาของหนังสือ "7 Life Processes พลังชีวิต สร้างสมองอัจฉริยะ" มีเนื้อหาต่อเนื่องกับหนังสือเล่มแรก โดยเน้นเรื่องความสัมพันธ์ของกาย จิต และสมองที่สัมพันธ์กัน ดังนั้นร่างกายของเด็กที่มีพัฒนาการที่ดีตามวัย ย่อมส่งผลดีต่อสมองและการเรียนรู้ แต่หากเด็กมีความผิดปกติทางกาย โดยเฉพาะระบบการย่อยอาหาร ที่มีผลจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมและระบบการศึกษาที่บีบคั้น สมองและการเรียนรู้ของเด็กย่อมติดขัด ส่งผลร้ายถึงขั้นเจ็บป่วยทั้งกาย จิต และสมอง ตั้งแต่วัยเด็กและต่อเนื่องเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่