รูปภาพสินค้า รหัส9786163828118
9786163828118
ได้เพิ่มเติมหลักกฎหมายใหม่ที่มีการแก้ไขครั้งล่าสุด ปี 2558 ตั้งแต่บทนิยาม ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับศพ และความผิดลหุโทษ
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 280.00 บาท
ราคาสุทธิ 280.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163828118
จำนวน: 496 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 165 x 230 x 22 มม.
น้ำหนัก: 695 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุนทรี สรรเสริญ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 6 ปี 2015
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอคำอธิบายกฎหมายอาญาอย่างย่อๆ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายรายมาตราและตามฎีกาที่เคยวินิจฉัยไว้ โดยได้ผูกโยงความคิดให้เป็นระบบเพื่อง่ายในการทำความเข้าใจและง่ายแก่การจดจำ และสรุปจบภายในเล่มเดียวเพื่อความสะดวกในการพกพา เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมายหรือต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญา
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา
บทที่ 3 ความผิดเกี่ยวกับความมั่งคงแห่งราชอาณาจักร
บทที่ 4 ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
บทที่ 5 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
บทที่ 6 ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
บทที่ 7 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
บทที่ 8 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
บทที่ 9 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
บทที่ 10 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
ฯลฯ