รูปภาพสินค้า รหัส9786163822819
9786163822819
แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2558
ผู้เขียนสุพจน์ กู้มานะชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163822819
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 151 x 217 x 13 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ไกอุส กรุ๊ป, หจก. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 3 ปี ----
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาที่สำคัญ พร้อมด้วยระเบียบกระทรวงยุติธรรม และ พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียยหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับปัจจุบัน พ.ศ. 2558 แสดงความหมายแห่งบทมาตราต่างๆ ไว้อย่างละเอียด ง่ายต่อการจดจำ และการนำไปใช้ปฏิบัติ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือทางการศึกษา การค้นคว้า การอ้างอิง และปฏิบัติงาน
:: สารบัญ
พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญา

ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วย
- หลักเกณฑ์และวิธีการประหารชีวิตนักโทษฯ
- การกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป้นการทำงานฯ

พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544