รูปภาพสินค้า รหัส9786163813572
9786163813572
อัปเดตใหม่สุด!! สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ และประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่าง ๆ ครบถ้วน! ในเล่มเดียว
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 249.00 บาท
ราคาสุทธิ 249.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163813572
จำนวน: 520 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 24 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: THE LAW GROUP, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมกฏหมายที่ดิน และ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมหัวข้อเรื่องมาตราสำคัญ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เนื้อหาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การจัดสรรเพื่อเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และใช้ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่าง ๆ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักกฎหมาย ทนายความผู้พิพากษา อัยการ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่ดิน การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม/อุตสาหกรรม และผู้ที่จะสอบเข้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และในองค์กรต่าง ๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
- ประมวลกฎหมายที่ดิน
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 3 ทรัพย์ และ บรรพ 4 ทรัพย์สิน
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- กฎหมายเกี่ยวกับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
- พระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
- พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562