รูปภาพสินค้า รหัส9786163813152
9786163813152
Lecture เนื้อหาวิชาชีววิทยา ม.4-6 อย่างครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ด้วย Mind Map ตารางสรุป และรูปภาพประกอบ
ผู้เขียนวรรณพงษ์ สุทธิเวสน์วรากุล (ครูแบงค์)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 279.00 บาท
ราคาสุทธิ 279.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163813152
จำนวน: 424 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 750 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Dream & Passion, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "Lecture Biology สรุปชีววิทยา มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับล่าสุด จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนได้ นอกจากนี้ยังสอดแทรกเนื้อหาเชิงลึก การสรุปเนื้อหา คำศัพท์ แบบฝึกหัด แนวข้อสอบ และแผนผังความคิด (Mind mapping) ที่ช่วยให้น้องๆ สามารถจำและเข้าใจเนื้อหาวิชาชีววิทยา ม.4 - ม.6 ได้อย่างง่ายดาย ทำให้น้องๆ พร้อมสำหรับการลงสนามสอบทุกสนามในเวลาอันรวดเร็ว


:: สารบัญ
บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการศึกษาทางชีววิทยา
บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานทางชีวเคมี
บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 4 การแบ่งเซลล์
บทที่ 5 พลังงานในสิ่งมีชีวิตและการหายใจระดับเซลล์
บทที่ 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
บทที่ 7 สมบัติและหน้าที่ของสารพันธุกรรม
บทที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 9 อนุกรมวิธาน
บทที่ 10 พืช (Plant)
ฯลฯ