รูปภาพสินค้า รหัส9786163812698
9786163812698
สรุปเนื้อหาวิชาเคมี ม.ปลาย พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ด้วย Mind Map ตารางสรุป และรูปภาพประกอบ พิชิต O-NET, A-Level, โควตา, ชิงทุน, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน และเตรียมสอบในระบบ TCAS
ผู้เขียนสุกฤษฎิ์ วิทยารัมภะ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 279.00 บาท
ราคาสุทธิ 279.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163812698
จำนวน: 456 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 21 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Dream & Passion, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "LECTURE CHEMISTRY สรุปเคมี มัธยมปลาย ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ เขียนขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่เรียนวิชาเคมี ในสายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตลอดจนผู้ที่สนใจในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมี เนื้อหาและแบบฝึกหัดภายในเล่มอธิบายอย่างละเอียดและมีวิธีการแก้โจทย์ปัญหาที่พบได้บ่อยตามบทเรียนในโรงเรียน ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ของกระทรวงศึกษาธิการ ครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้เคมีพื้นฐานและเคมีเพิ่มเติม ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เหมาะกับการเตรียมความพร้อมในการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค รวมถึงสอบแข่งชันในสนามสอบต่างๆ
:: สารบัญ
บทที่ 1 แบบจำลองอะตอมและตารางธาตุ
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
บทที่ 7 สมดุลเคมี
บทที่ 8 กรด-เบส
บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี
บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
ฯลฯ