รูปภาพสินค้า รหัส9786163812445
9786163812445
เรียนรู้และเก่งภาษาญี่ปุ่นรอบด้าน 4 ทักษะ ทั้งการพูด เขียน อ่าน แปล ครบ! จบในเล่มเดียว
ผู้เขียนวาสนา ประชาชนะชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 299.00 บาท
ราคาสุทธิ 299.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163812445
จำนวน: 496 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 24 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เรียนรู้และเก่งภาษาญี่ปุ่นรอบด้าน 4 ทักษะ ทั้งการพูด เขียน อ่าน แปล ครบ จบในเล่มเดียว! ฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันหลากหลายสถานการณ์ ฝึกเขียนให้คล่องตามหลักไวยากรณ์ที่สมบูรณ์ ฝึกอ่านให้เข้าใจด้วยเทคนิคอ่านจับใจความ และฝึกแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย เรียนรู้ง่าย นำไปใช้ได้จริง
:: สารบัญ
Part 1 การอ่าน
- บทที่ 1 ใจความหลัก
- บทที่ 2 เทคนิคการอ่าน

Part 2 การพูด
- บทที่ 3 การกล่าวทักทาทย
- บทที่ 4 การแนะนำตัว
ฯลฯ

Part 3 การเขียน
- บทที่ 22 ชนิดของคำ
- บทที่ 23 โครงสร้างประโยค
ฯลฯ

Part 4 การแปล
- บทที่ 29 ความหมายและชนิดของการแปล
- บทที่ 30 การวิเคราะห์โครงสร้างของประโยค
ฯลฯ