รูปภาพสินค้า รหัส9786163812254
9786163812254
เรียนรู้และเก่งภาษาอังกฤษรอบด้าน 4 ทักษะ ทั้งการพูด เขียน อ่าน แปล ครบ! จบในเล่มเดียว
ผู้เขียนทีม Life Balance

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 199.00 บาท
ราคาสุทธิ 199.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163812254
จำนวน: 616 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 212 x 30 มม.
น้ำหนัก: 695 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
มาฝึกฝนภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วในทุกด้าน ทั้งการอ่าน เขียน พูด แปล กันเถอะ!

สำหรับ "การอ่าน" นั้น คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเรียน การทำงาน ส่วน "การพูด" จะได้เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์เบื้องต้นที่ควรพูด และ "การเขียน" เป็นเรื่องราวของทักษะการเขียนที่ไม่ควรมองข้าม ไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรรู้ พร้อมเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ปิดท้ายด้วย "การแปล" นำเสนอการแปลภาษาอังกฤษที่คุณสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษหลากหลายทักษะด้วยตัวเอง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการทำงาน
:: สารบัญ
Part 1 Reading : การอ่าน
- Main idea ใจความหลัก
- Reading Techniques เทคนิคการอ่าน

Part 2 Speaking : การพูด
- Greeting การทักทาย
- Introduction การแนะนำตัว
- Farewell การบอกลา
- Time เวลา
- Talking on the Phone คุยโทรศัพท์
ฯลฯ

Part 3 Writing : การเขียน
- Parts of Speech ชนิดของคำ
- Tense กาล
- Sentence Structure โครงสร้างประโยค
- Passive Voice กรรมวาจา
- Types of Writing ประเภทของการเขียน
ฯลฯ

Part 4 Translation : การแปล
- What is Translation? การแปลคืออะไร?
- Meaning การวิเคราะห์ความหมายของคำและสำนวน
- Types of Translation ประเภทของการแปล
- Translation for Particular Types of Writing การแปลสำหรับงานเขียนประเภทต่างๆ
- Translation Tips เคล็ดลับการแปล
ฯลฯ