รูปภาพสินค้า รหัส9786163811066
9786163811066
สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย ครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ภาค ข พร้อมเฉลยแบบละเอียด
ผู้เขียนชัยยง เผือกทอง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 249.00 บาท
ราคาสุทธิ 249.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163811066
จำนวน: 336 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 259 x 15 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ข ครบทั้ง 9 หลักวิชา แบบกระชับ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย พร้อมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อย กว่า 700 ข้อ โดยมีเฉลยอย่างละเอียด ตรงตามนโยบายหลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด สามารถใช้สอบบรรจุเข้าปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ., สอศ., อบจ., อบต., อปท., สพป., สพม., ครูผู้ช่วยท้องถิ่น และครูหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงาน
:: สารบัญ
1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4. การพัฒนาผู้เรียน
5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
6. การวิจัยทางการศึกษา
7. สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง
10 คลังข้อสอบครูผู้ช่วย (ภาค ข) วิชาการศึกษา ชุดที่ 1