รูปภาพสินค้า รหัส9786163811035
9786163811035
ใช้สอบบรรจุเข้าเข้าปฏิบัติราชการ อปท., อบจ., เทศบาล, อบต., กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ผู้เขียนดิษญา ลิ้มตระกูล, สุพิชฌาย์ ระวิ, ว่าที่ ร.ต.หญิง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 349.00 บาท
ราคาสุทธิ 349.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163811035
จำนวน: 600 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 1050 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Life Balance, สนพ.  
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "ติวเข้มพิชิตข้อสอบ กสถ. การปกครองท้องถิ่น ฉบับสมบูรณ์" เป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบการปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจไว ใช้เตรียมสอบได้ทันที พร้อมเสนอแนวข้อสอบล่าสุดกว่า 1000 ข้อ ครบถ้วนทั้ง 4 กลุ่มวิชา ตามประกาศล่าสุดของ กสถ. คือ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาษาไทย ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล และภาษาอังกฤษ โดยเฉลยอธิบายแบบละเอียด ให้ผู้อ่านได้เตรียมพร้อมอย่างมั่นใจก่อนสอบ
:: สารบัญ
กลุ่มวิชา 1 : แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
ฯลฯ

กลุ่มวิชา 2 : แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบ การสรุปความ การตีความ การขยายความขากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ
- เฉลยแนวข้อสอบ การสรุปความ การตีความ การขยายความขากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ
- แนวข้อสอบ การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ
- เฉลยแนวข้อสอบ การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ
ฯลฯ

กลุ่มวิชา 3 : แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
- แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
- เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
- แนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
- เฉลยแนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ฯลฯ

กลุ่มวิชา 4 : แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
- เฉลยแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ