รูปภาพสินค้า รหัส9786163810694
9786163810694
ครบถ้วน เข้าใจไว ทำข้อสอบอย่างมั่นใจ เจาะประเด็นอ่านก่อนสอบโดยเฉพาะ!
ผู้เขียนศักดิ์ชัย เกิดพิทักษ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163810694
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Dream & Passion, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาชีววิทยา สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ว่าด้วยเรื่องของเซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล์ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ กลไกการรักษาดุลยภาพ การป้องกันและกำจัดเชื้อโรคของร่างกาย พันธุกรรม สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย โดยมีตัวอย่างและภาพประกอบมากมาย ชวนติดตาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
บทที่ 1 เซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล์
บทที่ 2 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
บทที่ 3 กลไกการรักษาดุลยภาพ
บทที่ 4 การป้องกันและกำจัดเชื้อโรคของร่างกาย
บทที่ 5 พันธุกรรม
บทที่ 6 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ 7 ความหลากหลายทางชีวภาพ