รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163616418
จำนวน: 504 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 180 x 255 x 26 มม.
น้ำหนัก: 805 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: นันทิกานต์ ยิ่งรัตนสุข 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เฉลยโควตา มข. 2557 สำหรับคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลับขอนแก่นโดยวิธีรับตรง ทุกวิชา ทั้งสายวิทย์-คณิต และสายศิลป์ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำแนวคิดและวิธีการตอบอย่างละเอียด ช่วยให้น้องๆ เข้าใจธรรมชาติของข้อสอบ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และลงสนามสอบได้อย่างดีเยี่ยม!
:: สารบัญ
01 ภาษาไทย
02 สังคมศึกษา
03 ภาษาอังกฤษ
04 คณิตศาสตร์ (วิทย์)
05 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
06 เคมี
07 ชีววิทยา
08 ฟิสิกส์
09 คณิตศาสตร์ (ศิลป์)