รูปภาพสินค้า รหัส9786163612526
9786163612526
เป็นการตีความเพื่อวิเคราะห์ตัวบทและบริบทของตัวบทในการศึกษาแบบหลังนวสมัย โดยใช้ "การอภิปรายความ" ด้วยวิธีวิทยาแบบ "การสืบสาวรากเหง้า" ศึกษาตัวบท "ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ครบถ้วนทั้ง 6 ภาค
ผู้เขียนองอาจ สิงห์ลำพอง, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 350.00 บาท
ราคาสุทธิ 350.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163612526
จำนวน: 496 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: องอาจ สิงห์ลำพอง 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้นำเสนอการอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจากภาพยนตร์์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่อง "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เป็นการตีความเพื่อวิเคราะห์ตัวบทและบริบทของตัวบทในการศึกษาแบบหลังนวสมัย โดยใช้ "การอภิปรายความ" ด้วยวิธีวิทยาแบบ "การสืบสาวรากเหง้า" ศึกษาตัวบท "ภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ครบถ้วนทั้ง 6 ภาค ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกันหงสา ประกาศอิสรภาพ ยุทธนาวี ศึกนันทบุเรง ยุทธหัตถี และภาคจบ
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและการสำรวจเอกสาร
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 วีรบุรุษแบบวีรมหาราช
บทที่ 5 บทบาทของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อผู้ใต้ปกครอง
บทที่ 6 การอภิปรายความภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระเนรศวรมหาราชกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจ
บทที่ 7 สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
:: คำนิยม
"การอภิปรายความการสื่อสารทางการเมืองจากภาพยนตร์์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" อาจช่วยทำให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขและการหาคำตอบให้กับสังคมที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้ระดับหนึ่ง ซึ่งขอชื่นชมในความพยายามของ ดร.องอาจ ในการศึกษาผลงานนี้
-- ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนาเสถียร --
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ.