รูปภาพสินค้า รหัส9786163500762
9786163500762
หนังสือเล่มนี้เป็นการปรับปรุงครั้งล่าสุด โดยแปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Computing Essentials 2015 เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา และคณาจารย์สำหรับประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานบังคับ
ผู้เขียนTimothy J. O, Linda I. O, Daniel A. O
ผู้แปลเสรี ชะนะ, สารภี จุลแก้ว, ญาณพัฒน์ ชูชื่น, โชติธรรม ธารรักษ์, นลินี อินทมะโน, ดินาถ หลำสุบ, คมกฤช เจริญ, อำนาจ ทองขาว, ผศ.ดร., ศศลักษณ์ ทองขาว, ผศ.ดร., จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, ทวีรัตน์ นวลช่วย, ดร., ยุพดี อินทสร, ภาณุกร ภูริปัญญานันท์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 265.00 บาท
ราคาสุทธิ 265.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163500762
จำนวน: 352 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 259 x 17 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นการปรับปรุงครั้งล่าสุด โดยแปลและเรียบเรียงจากหนังสือ Computing Essentials 2015 เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และคณาจารย์ สำหรับประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานบังคับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เทคโนโลยรสารสนเทศพื้นฐาน คอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา อนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย ปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ทั้งเล่ม แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ และภาพประกอบสวยงาม ข้อมูลทันสมัย และเป็นปัจจุบันมากที่สุด พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท ทั้งปรนัยและอัตนัย เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และตัวคุณ
บทที่ 2 อินเทอร์เน็ต เว็บ และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 ซอฟต์แวร์ประยุกต์
บทที่ 4 ซอฟต์แวร์ระบบ
บทที่ 5 หน่วยระบบ
บทที่ 6 อุปกรณ์รับเข้าเเละอุปกรณ์ส่งออก
บทที่ 7 หน่วยความจำสำรอง
บทที่ 8 การสื่อสารและระบบเครือข่าย
บทที่ 9 ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย เเละจริยธรรม
บทที่ 10 ระบบสารสนเทศ
บทที่ 11 ฐานข้อมูล
บทที่ 12 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
บทที่ 13 การโปรแกรมและภาษา
:: ข้อมูลพิเศษ
- Best Selling Book