รูปภาพสินค้า รหัส9786163486516
9786163486516
รวบความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การวางแผนและการวิเคราะห์โครงการพัฒนา" โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เช้าใจง่าย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163486516
จำนวน: 290 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราเล่มนี้ เสนอการวางแผนระดับประเทศ ไล่ลงไปถึงการจัดทำและการวิเคราะห์ โครงการพัฒนา เนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดในการวางแผน บทบาทนักวางแผน การแพร่กระจายของการวางแผน แผนรวมและปฏิบัติ แผนพัฒนาแห่งชาติ การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ ระบบการจัดการโครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้อ้างอิงและประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน
บทที่ 2 บทบาทของนักวางแผนและหน่วยงานวางแผน
บทที่ 3 การแพร่กระจายของการวางแผนพัฒนา
บทที่ 4 การวางแผนรวมและการวางแผนระดับปฏิบัติ
บทที่ 5 ลักษณะสำคัญของแผนพัฒนาแห่งชาติ
บทที่ 6 การวางแผนโครงการพัฒนา
บทที่ 7 การกำหนดความคิดและการกำหนดโครงการพัฒนา
บทที่ 8 การวิเคราะห์โครงการพัฒนา
บทที่ 9 การอนุมัติและเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนา
บทที่ 10 การนำโครงการพัฒนาไปปฏิบัติ
บทที่ 11 ระบบการจัดการโครงการพัฒนา
บทที่ 12 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนา