รูปภาพสินค้า รหัส9786163480194
9786163480194
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมารวมไว้ด้วย
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 70.00 บาท
ราคาสุทธิ 70.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163480194
จำนวน: 352 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 104 x 144 x 17 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กนก พงษ์พัฒนาศิลป์ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 6 เดือน 10 ปี 2013
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเล่มนี้ ผู้รวบรวมได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และนำพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 กับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 มารวมไว้ด้วย นอกจากนี้ยังได้นำกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องมารวมไว้ท้ายกฎหมายนั้นๆ ด้วย ง่ายสำหรับทำความเข้าใจ นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477

ภาค 1 บททั่วไป
- ลักษณะ 1 บทวิเคราะห์ศัพท์
- ลักษณะ 2 ศาล
- ลักษณะ 3 คู่ความ
- ลักษณะ 4 การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
- ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน
- ลักษณะ 6 คำพิพากษาและคำสั่ง

ภาค 2 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
- ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
- ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น

ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
- ลักษณะ 1 อุทธรณ์
- ลักษณะ 2 ฎีกา

ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่องพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
- ลักษณะ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
- ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

- กฎหมายลำดับรอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติ ให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม