รูปภาพสินค้า รหัส9786163446640
9786163446640
กึ๋นเจ้าสัว สู่ความรวยที่ยั่งยืน
ผู้เขียนชยุต ภวภานันท์กุล, ผศ.ดร., ณสรัญ มหิทธิชาติกุล, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 225.00 บาท
ราคาสุทธิ 225.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163446640
จำนวน: 288 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 208 x 14 มม.
น้ำหนัก: 345 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เพชรประกาย, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การตลาด" ไม่ใช่ "ทฤษฎี" แต่เป็นหลักการและแนวคิดที่ปรับเปลี่ยนและผันแปรไปตามยุคสมัย ผู้ประกอบการจึงต้องสร้าง "นวัตกรรม" เป็นตัวนำทางด้านการตลาดให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน ทั้งด้านชื่อเสียง การบริหารจัดการในองค์กร และเม็ดเงินแห่งผลกำไร โดยนวัตกรรมนั้นต้องสร้าง Value added และส่งผลให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมิติและมุมมองแห่ง "นวัตกรรม" ดังกล่าว ได้ถูกถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียด เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักการตลาด นักศึกาาในทุกระดับ ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
ภาคที่ 01 นวัตกรรมนำความคิด
ภาคที่ 02 นวัตกรรมนำหนทางเจ้าสัว : สร้างตลาดอาชีพ
ภาคที่ 03 นวัตกรรม เร็วแรง แซงรวยก่อน
ภาคที่ 04 นวัตกรรมรวยยั่งยืน : รวยล้ำ รวยนำ รวยเหนือรวย ด้วย SQ Spiritual Intelligence
ภาคที่ 05 นวัตกรรมนำชัย การขายในตลาดอาเซียน
:: คำนิยม
หนังสือ "นวัตกรรมนำการตลาด" เล่มนี้ ใช่ว่าจะเหมาะกับผู้ประกอบการธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว นักการตลาด นักศึกษาในทุกระดับปริญญา หรือแม้แต่บุคคลทั่วไป หากอ่านแล้วก็คงได้แนวคิดใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจของตนหรือการดำเนินชีวิต และมีความเข้าใจกับคำว่า "Thinking Out of Box" มากขึ้น
-- ดร.ชิตพงษ์ อัยสานนท์ --

หนังสือ "นวัตกรรมนำการตลาด" เล่มนี้ นอกจากจะสามารถเรียบเรียง จัดหมวดหมู่ความรู้ในเรื่องนวัตกรรม พร้อมกับยกตัวอย่างองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ที่ให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังเด่นในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านลุกขึ้นมาคิดนวัตกรรมให้ธุรกิจของตนเองได้เป็นอย่างดี สำหรับผมอ่านได้แค่ครึ่งเล่มก็คันไม้คันมือแล้ว ฉะนั้นทุกท่านไม่ควรพลาดครับ
-- ชาติชาย พยุหนาวีชัย --
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
อดีตรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

หนังสือเล่มนี้จะเป้นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ เยาวชน แม้กระทั่งพนักงาน ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ โดยเฉพาะ SMEs ก็สมควรที่จะต้องอ่าน จะเป็นทางลัดสู่แนวคิดการเป็น "นวัตกร" เพื่อดำรงอยู่ในโลกยุคดิจิตอลอย่างปัจจุบันและอนาคตอย่างปลอดภัยและมั่งคั่ง
-- ธานี ลิมปนารมณ์ --
ผู้ชำนาญการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์
อุปนายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์