รูปภาพสินค้า รหัส9786163356192
9786163356192
ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มเติมคำพิพากษาฎีกาให้เป็นปัจจุบัน
ผู้เขียนเผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล, ศุภกิจ แย้มประชา, สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163356192
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กนก พงษ์พัฒนาศิลป์ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 8 ปี 2013
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปย่อหลักกฎหายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย "มรดก" รวมทั้งได้แทรกคำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ และคำพิพากษาฎีกาล่าสุดในเรื่องนั้นๆ พร้อมตัวอย่างคำถามและแนวการเขียนคำตอบ เพื่อเป็นตัวอย่างของการใช้และการตีความกฎหมาย เหมาะสำหรับใช้ในการค้นคว้าเพิ่มเติม และสำหรับเตรียมตัวสอบในสนามต่างๆ
:: สารบัญ
บทที่ 1 มรดก การตกทอดเเห่งมรดก
บทที่ 2 ทายาทโดยธรรม
บทที่ 3 พินัยกรรม เเละผู้รับพินัยกรรม
บทที่ 4 การเพิกถอน การตกไปเเละความเสียเปล่าเเห่งพินัยกรรม
บทที่ 5 การเสียสิทธิในการรับมรดก
บทที่ 6 การจัดการมรดกเเละผู้จัดการมรดก
บทที่ 7 การชำระหนี้ของกองมรดก
บทที่ 8 เบ็ดเตล็ด
บทที่ 9 ตัวอย่างคำถามเเละเเนวคำตอบ