รูปภาพสินค้า รหัส9786163150226
9786163150226
รวบรวมประวัติความเป็นมา โดยอ้างอิงจากพระไตรปิฎก แนวทางการปฏิบัติโดยมีภาพประกอบอย่างละเอียด เพื่อเป็นการเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างถูกต้อง
ผู้เขียนพระครูปลัดวรเมธาวัฒน์ (วรพงศ์ ปภสฺสโร, ประโมณะกัง)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 495.00 บาท
ราคาสุทธิ 495.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163150226
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 164 x 242 x 17 มม.
น้ำหนัก: 820 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: -ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 5 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับท่านที่สนใจในการปฏิบัติ วิปัสสนากัมัฏฐานตามแนวมหาสติปัฏฐาน 4 ในเล่มได้รวบรวมประวัติความเป็นมา โดยอ้างอิงจากพระไตรปิฏก พร้อมแนวทางการปฎิบัติ มีภาพประกอบอย่าละเอียด เพื่อเป็นการเผยแผ่การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างถูกต้อง!
:: สารบัญ
- กัมมัฏฐานคืออะไร
- ความหมายของกัมมัฏฐาน ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา
- กัมมัฏฐานและคำที่เกี่ยวข้อง
- วิธีปฏิบัติกัมมัฏฐานในพระไตรปิฎก
- สติปัฏฐาน 4 ประการ
- กายานุปัสสนา (การพิจารณากาย) หมวดลมหายใจเข้าออก
- อานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน 4 ประการ
- กิจเบื้องต้นก่อนการเจริญกัมมัฏฐาน
- สาเหตุที่มีจริตต่างกัน
- ญาณ 16
ฯลฯ
:: คำนิยม
ข้อที่สำคัญ คือ ต้องกำหนดระลึกให้ทราบว่า เป็นบุญ ขณะที่เจริญกัมมัฏฐานก็ควรกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาว่า เป็นบุญ ทำความเข้าใจด้วยตัวเองว่า เป็นบุญ เพราะได้นั่งอยู่ท่ามกลางความสงบ ทำให้กายเป็นกายบุญ ใจเป็นใจบุญ เป็นการเพิ่มบุญให้เกิดขึ้น ทั้งทางกายและทางใจ ได้น้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆอริยะเจ้า ผู้บริสุทธิ์สูงสุด ประเสริฐสุด ไม่มีอะไรเสมอเหมือน
-- สมเด็จพระพุฒาจารย์ --
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

...เป็นหนทางให้พ้นจากความทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา จะมีผลานิสงส์ซึ่งสามารถรู้เห็นได้ด้วยตัวเอง คือเมื่อปฏิบัติแล้วจะเห็นสภาวะในใจของตนเอง จะเห็นรากเหง้าแห่งความทุกข์ทั้งมวล จะเป็นหนทางแห่งความดับทุกข์ที่เกิดภายในใจ สามารถปฏิบัติได้ไม่รู้จักกาลเวลานั้นคือปฏิบัติเวลาไหนก็ได้ความสงบสุขและความเป็นผู้รู้เกิดขึ้นในใจตลอดเวลา
-- พระพรหมเวที --
วัดไตรมิตรวิทยาราม

หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนกัลยาณมิตรผู้แนะนำการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อให้ผู้อ่านได้ดำเนินไปบนเส้นทางแห่งความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวง งานที่ท่านพระครูปลัดวรเมธาวัฒน์ (วรพงศ์ ปภสฺสโร) ได้เสียสละทำเพื่อพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัดสมควรได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง
-- พระพรหมสุธี --
เจ้าคณะภาค 12
กรรมการมหาเถรสมาคม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร