รูปภาพสินค้า รหัส9786163144621
9786163144621
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการให้เป็นพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ผู้เขียนพิสิฐ ลี้อาธรรม, นุสิฐ ลี้อาธรรม, เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 550.00 บาท
ราคาสุทธิ 550.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144621
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 174 x 249 x 25 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาค ตั้งแต่พื้นฐานเศรษฐกิจโลก ปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน ทุน และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก ดุลการชำระเงินโลก เงินสำรองระหว่างประเทศ องค์กรการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ทั้งยังได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของธุรกิจข้ามชาติ การกระจายรายได้ สิ่งแวดล้อมโลก ธรรมาภิบาล วิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย และการพยากรณ์อนาคตเศรษฐกิจของโลก โดยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประเด็นเหล่านี้ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยสอดแทรกตลอดทุกบท เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี
:: สารบัญ
บทที่ 1: พื้นฐานเศรษฐกิจโลก (World Economic Fundamentals)
บทที่ 2: ปัจจัยการผลิต : แรงงาน (Labor)
บทที่ 3: ปัจจัยการผลิต : ทุน (Capital)
บทที่ 4: ปัจจัยการผลิต : เทคโนโลยี (Technology)
บทที่ 5: ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก (World GDP)
บทที่ 6: ดุลการชำระเงินโลก (World's Balance of Payments)
บทที่ 7: เงินสำรองระหว่างประเทศ (International Reserve)
บทที่ 8: องค์กรการค้าและการเงินระหว่างประเทศ (International Organizations for Trade and Finance)
บทที่ 9: ธุรกิจข้ามชาติ (MNCs - Multinational Corporations)
บทที่ 10: การกระจายรายได้ (Income Distribution)
ฯลฯ
:: คำนิยม
"เต็มไปด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งกว้างขวาง ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง อ่านแล้วเจริญความรู้ เจริญปัญญา วางไม่ลงเลย ชวนให้ติดตามตลอด เป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่ง ได้ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประเทศได้อย่างดียิ่ง จบได้ในเล่มเดียวนี้ แนะนำอย่างยิ่งให้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับ"
-- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ --
อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

"ครอบคลุมเศรษฐกิจมหภาคในทุกด้าน อ่านสนุกและน่าติดตาม ด้วยภาษาที่ง่าย ๆ และสำนวนที่กระชับ สำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางทฤษฎี สามารถเห็นภาพประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ ได้เข้าใจสาเหตุและผล กระตุ้นการตื่นตัวอย่างเป็นรูปธรรมถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล"
-- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ --
อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

"หนังสือนี้มีความแตกต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์มหภาคอื่น ๆ ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการกำกับดูแลเศรษฐกิจไทย ผู้เขียนใช้ภาษาที่ไม่เป็นวิชาการนัก อ่านง่าย และสนุกสนาน นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี"
-- รองศาสตราจารย์มันฑนา สามารถ --
คณบดี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อดีตคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น