รูปภาพสินค้า รหัส9786163144201
9786163144201
ผู้เขียนได้สรุปหลักที่เป็นหัวใจจากตำรากฎหมายครอบครัวของตนเอง เพื่อให้มีรูปเล่มกะทัดทัด แต่เก็บใจความสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 ไว้ครบถ้วน เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง
ผู้เขียนไพโรจน์ กัมพูสิริ, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 210.00 บาท
ราคาสุทธิ 210.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144201
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 217 x 9 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 16 เดือน 9 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ย่อหลักกฎหมายครอบครัว" เล่มนี้ ผู้เขียนได้สรุปหลักที่เป็นหัวใจจากตำรากฎหมายครอบครัวของตนเอง เพื่อให้มีรูปเล่มกะทัดรัด แต่เก็บใจความสำคัญของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ไว้ครบถ้วน และเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง จึงได้ทำแผนภูมิและตารางสรุปประกอบคำอธิบาย โดยมีคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุดเป็นตัวอย่างประกอบ
:: สารบัญ
- แผนผังวิวัฒนาการของกฎหมายครอบครัวไทย
- แผนผังการศึกษาวิชากฎหมายลักษระครอบครัว

ส่วนที่ 1 การหมั้น
- บทที่ 1 เงื่อนไขการหมั้น
- บทที่ 2 สินสอด
- บทที่ 3 ผลของสัญญาหมั้น
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 การสมรส
- บทที่ 1 เงื่อนไขการสมรสซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจถูกศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะ
- บทที่ 2 ผลของการสมรสที่ถูกศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะ
- บทที่ 3 เงื่อนไขการสมรสซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจถูกศาลพิพากษาสั่งเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 บิดามารดากับบุตร
- บทที่ 1 บุตรในสมรส
- บทที่ 2 การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
- บทที่ 3 การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตร
ฯลฯ