รูปภาพสินค้า รหัส9786163144058
9786163144058
มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาย่อยทั้งหมดของพันธุศาสตร์ คือพันธุศาสตร์บริสุทธิ์ พันธุศาสตร์ปริมาณ พันธุศาสตร์ประชากร และอณูพันธุศาสตร์ ซึ่งจะบรรยายถึงพื้นฐานทางอณูพันธ์ศาสตร์อย่างละเอียด
ผู้เขียนกิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 539.00 บาท
ราคาสุทธิ 539.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144058
จำนวน: 510 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 24 มม.
น้ำหนัก: 935 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 8 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ความก้าวหน้าทางพันธุศาสตร์ได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และถูกนำไปประยุกต์ในวิทยาศาสตร์ชีวภาพหลายสาขา หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาย่อยทั้งหมดของพันธุศาสตร์ ซึ่งจะบรรยายถึงพื้นฐานทางอณูพันธุศาสตร์อย่างละเอียด ช่วยให้ผู้ที่ศึกษามีความรู้พื้นฐานสำหรับการศึกษาในระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้น ในแต่ละบทจะมีบทนำเกี่ยวกับความสำคัญของเนื้อหาที่จะศึกษา แล้วตามด้วยหัวข้อสำคัญที่ควรทราบและควรเข้าใจ ผู้เรียบเรียงได้วาดรูปโดยดัดแปลงปรับปรุงมาจากตำราภาษาอังกฤษ เว็บไซต์ต่างๆ จากเครือข่ายสารสนเทศ เพื่ออธิบายให้เกิดความชัดเจนของเนื้อหา โดยในเล่มจะประกอบไปด้วยภาพประกอบกว่า 200 ภาพ มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยคำตอบ ทำให้ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 โครโมโซมและวงจรของเซลล์ (Chromosome and Cell Cycle)
บทที่ 3 หลักพันธุศาสตร์ของเมนเดล (Mendelian Genetics)
บทที่ 4 ความน่าจะเป็นและการทดสอบทางสถิติด้วยไคสแควร์ (Probability and Chi-aquare Test)
บทที่ 5 บทขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดล (Extensions of Mendelian Genetics)
บทที่ 6 การเกาะติดกันของยีนและการวิเคราะห์แผนที่ยีนในยูแคริโอต (Linkage and Genetic Mapping in Eukaryote)
บทที่ 7 การวิเคราะห์แผนที่ยีนในแบคทีเรียและไวรัสแบคเทอริโอเฟจ (Genetic Mapping in Bacteria and Bacteriolphages Virus)
บทที่ 8 พันธุศาสตร์ของเพศและการิเคราะห์ทะเบียนประวัติ (Genetics of Sex and Pedigree Analysis)
บทที่ 9 อิทธิพลของพันธุกรรมฝ่ายแม่และการถ่ายทอดพันธุกรรมที่อยู่นอกโครโมโซม (Maternal Effect and Extrachromosome aberration)
บทที่ 10 ความผิดปกติของโครโมโซม (Chromosome aberration)
ฯลฯ