รูปภาพสินค้า รหัส9786163144041
9786163144041
แนวคิดเรื่องการสืบสรรค์กวีนิพนธ์ไทย มีบทบาทต่อการศึกษาและทำความเข้าใจการสร้างงานของกวีในแต่ละยุคสมัยในวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของไทย เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีโบราณกับกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย
ผู้เขียนนิตยา แก้วคัลณา, รศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 249.00 บาท
ราคาสุทธิ 249.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144041
จำนวน: 250 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 217 x 12 มม.
น้ำหนัก: 305 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อแสดงความสำคัญของแนวคิดเรื่องการสืบสรรค์กับการศึกษากวีนิพนธ์ไทย อันเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการศึกษาวิจัยกวีนิพนธ์ของไทย ในแง่ของรูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีทางวรรณศิลป์ การทำความเข้าใจแนวคิดนี้จะยังประโยชน์ต่อการศึกษาและการเขียนประวัติกวีนิพนธ์ไทย ที่เชื่อมโยงเป็นสายธารต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั่งปัจจุบัน และแนวคิดนี้จะยังสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้สร้างงาน ซึ่งสามารถปรับปรนและปรับใช้ในมิติที่ลึกซึ้งและซับซ้อนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายของการสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย
บทที่ 2 แนวคิดเรื่องการสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย
บทที่ 3 พันธกิจของกวีนิพนธ์กับแนวคิดเรื่องการสืบสรรค์
บทที่ 4 การสืบสรรค์เชิงกลศิลป์ในกวีนิพนธ์ไทย
บทที่ 5 บทสรุป