รูปภาพสินค้า รหัส9786163144003
9786163144003
เรียบเรียงมาจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการทำงานกับครอบครัวของผู้บกพร่องทางสติปัญญา ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ฯลฯ
ผู้เขียนสดใส คุ้มทรัพย์อนันต์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 159.00 บาท
ราคาสุทธิ 159.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144003
จำนวน: 132 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 262 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 7 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากผลงานวิจัยและประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ในการทำงานกับครอบครัวของผู้บกพร่องทางสติปัญญา ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งผู้เขียนได้ให้การช่วยเหลือโดยใช้กระบวนการบำบัดแบบกลุ่มแนวแซทเทียร์ แล้วกลั่นกรองมาเป็นรูปเล่ม เพื่อให้นักสังคมสงเคราะห์ที่สนใจการบำบัดแบบกลุ่มและการใช้แนวคิดแซทเทียร์นำความรู้มาผสมผสานกัน จนเกิดเป็นกลุ่มครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์ โดยหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานสำหรับบำบัดผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ดูแล ผู้ปกครองของผู้ที่บกพร่องทางสติปัญญา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิก : กลุ่มบำบัด
บทที่ 2 แนวคิดกลุ่มครอบครัวบำบัด
บทที่ 3 กลุ่มครอบครัวบำบัดในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์คลินิก
บทที่ 4 พลวัตกลุ่ม (Group Dynamic) และทักษะการทำกลุ่มบำบัด
บทที่ 5 กลุ่มครอบครัวบำบัดผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
บทที่ 6 กระบวนการทำกลุ่มครอบครัวบำบัด : การประเมิน
บทที่ 7 กระบวนการทำกลุ่มครอบครัวบำบัด : การบำบัด
บทที่ 8 ผลลัพธ์ของกระบวนการกลุ่มครอบครัวบำบัด