รูปภาพสินค้า รหัส9786163143969
9786163143969
หนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการหางานทำ และ/หรือเพื่อพัฒนาการทำงานในสำนักงาน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้เขียนสุชารัช ริมกีรติกุล, รศ.ดร. (Sucharat Rimkeeratikul, Ph.D.)

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163143969
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 9 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 7 เดือน 8 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนภาษาอังกฤษ ที่ต้องการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในการหางานทำ หรือเพื่อพัฒนาการทำงานในสำนักงาน เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้แย่งเป็น 2 ส่วน คือ "ส่วนการพูด" ประกอบด้วย ถ้อยคำ สำนวน และตัวอย่างบทสนทนาที่ต้องใช้และพบเสมอในการสมัครงานและการทำงาน "ส่วนการเขียน" ประกอบด้วยคำอธิบายและตัวอย่างการเขียนที่ใช้ในทางธุรกิจ เช่น การเขียนอีเมล การเขียนจดหมายในวาระต่างๆ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนบันทึกข้อความ และการจดบันทึกการประชุม โดยทุกบทมีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนในสิ่งที่เรียนรู้มา เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสมัครงานหรือสร้างความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อสื่อสาร
:: สารบัญ
Speaking Part
- Unit 1 Calling about a Job
- Unit 2 The Job Interview
- Unit 3 Telephoning
- Unit 4 Invitations
- Unit 5 Receiving Visitors
ฯลฯ

Writing Part
- Unit 8 Electronic Mail (E-mail)
- Unit 9 Letters of Application
- Unit 10 Resume and Form-filling
- Unit 11 Letters Expressing Thanks & Letters of Congratulations
- Unit 12 Letters of Condolence & Formal Invitations and Replirs
ฯลฯ