รูปภาพสินค้า รหัส9786163143792
9786163143792
หนังสือเล่มนี้จะช่วยชี้แนะแนวทางในการศึกษาเชิงวิเคราะห์แก่ผู้อ่าน รวมทั้งเสนอมุมมองใหม่ในคำสอนของพุทธศาสนาเถรวาท ที่แตกต่างจากที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยทั่วไป
ผู้เขียนวัชระ งามจิตรเจริญ, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาสุทธิ 450.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163143792
จำนวน: 494 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 213 x 24 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2550
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 4 เดือน 6 ปี 2018
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นตำราเรียนที่มุ่งอธิบายคำสอนสำคัญของพุทธศาสนาเถรวาท อย่างเช่น ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุทบาท กรรม และนิพพาน ในเชิงวิชาการระดับลึก โดยเน้นการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการตีความคำสอนเหล่านั้นจากหลักฐานในคัมภีร์ของพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งมีพะไตรปิฎกเป็นคัมภีร์หลักที่สำคัญที่สุด รวมทั้งเทียบเคียงกับแนวคิดของนักปราชญ์หรือนักวิชาการสมัยใหม่ ทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านได้เรียนรู้แก่นแท้ของคำสอนของพุทธศาสนาเถรวาทอย่างกว้างขวางลึกซึ้งและเป็นระบบ
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความเข้าใจเบื้องต้นว่าด้วยโลกและชีวิต
บทที่ 3 ธรรมชาติของโลกและชีวิต : ไตรลักษณ์
บทที่ 4 ธรรมชาติของโลกและชีวิต : ปฏิจจสมุปทาน
บทที่ 5 กฎแห่งกรรม : ความรับผิดชอบทางศีลธรรม
บทที่ 6 มนุษย์
บทที่ 7 ไตรสิกขากับอริยมรรค : หนทางสู่เป้าหมาย
บทที่ 8 เป้าหมายของชีวิต