รูปภาพสินค้า รหัส9786163143471
9786163143471
รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์ของคนพิการ
ผู้เขียนอารดา ครุจิต, ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163143471
จำนวน: 238 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนด้านโทรทัศน์หรือผู้ที่ศึกษาด้านสื่อเพื่อคนพิการ ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามหลักสากลเรียกว่า Television Access Services ในเบื้องต้น ได้แก่ เสียงบรรยายภาพ ภาษามือ และคำบรรยายแทนเสียง ถือเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้ประมวลองค์ความรู้พื้นฐานเรื่องบริการทั้ง 3 ประเภทดังกล่าว ไว้ในเล่มเดียวกัน โดยได้นำเสนอคุณลักษณะและความท้าทายของการสื่อสาร เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงข้อจำกัดในการทำงาน และนำเสนอแนวทางในการจัดบริการสื่อแต่ละประเภท และทำความรู้จักกับกลุ่มผู้รับสาร ตลอดจนได้ประมวลนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการผลักดันด้านโทรทัศน์เพื่อคนพิการในประเทศไทย และทิศทางของการทำงานด้านโทรทัศน์เพื่อคนพิการในอนาคต เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึง "ที่มาที่ไป" ของโทรทัศน์เพื่อคนพิการอย่างครอบคลุมรอบด้าน
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ : โทรทัศน์เพื่อคนพิการ
บทที่ 2 เสียงบรรยายภาพทางโทรทัศน์
บทที่ 3 ภาษามือในโทรทัศน์
บทที่ 4 คำบรรยายแทนเสียงในโทรทัศน์
บทที่ 5 ข้อควรรู้ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับคนพิการ
บทที่ 6 การพัฒนาโทรทัศน์คนพิการ